AFB International

 

Voor AFB International ontwikkelde en implementeerde Mandev een nieuwe internationale HR strategie die beter aansloot bij de veranderde markt.