KLM Equipment Services

 

Voor KLM Equipment Services ontwikkelde Mandev een programma ter ondersteuning bij de slag naar verzelfstandiging met bijbehorende klantgerichtheid en omzet.