Magenta zorg

Voor Magentazorg ontwikkelt en implementeert Mandev het meerjaren organisatiebrede cultuur interventieprogramma: 'Magentazorg in beweging". Medewerkers worden ontwikkeld en gesteund in het nieuwe organisatiegedrag, waarbij in het dagelijks contact de cliënten de kern/merk waarden herkennen en beleven.


De routekaart voor TomTom ligt klaar
Komend voorjaar start TomTom. Het is een programma voor iedereen binnen Magentazorg, Behandelzorg en Actiezorg. Van hoog tot laag, wat voor werk je ook doet: je komt ermee in aanraking. TomTom is de komende twee jaar de routekaart die je helpt je talenten nog meer een plek te geven in je dagelijkse werk.


Reorganisatie krijgt gestalte.

Voornemens worden plannen, plannen worden acties en nu treedt de periode aan waarin de veranderingen hij Magentazorg daadwerkelijk tot stand komen. Van dertien terug naar vijf functies. De gesloten organisatie open maken. Hulpverleners leren dat ze te gast zijn bij de bewoners. En drie miljoen euro bezuinigen. Het sociaal plan is geaccepteerd door ondernemingsraad, leden van de vakbonden en raad van toezicht.

Bestuursvoorzitter Magentazorg Jeltje SchraverusE-mailen
Bellen
LinkedIn