Rijnland zorggroep

Voor het Rijland ziekenhuis ontwikkelde en implementeert Mandev het klantgerichtheids-programma OKE. Alle medewerkers worden getraind in vaardigheden om dagelijks het Planetree gedachtegoed uit te dragen.


In opleiding Marcel Kuin & Jacqueline Jonkman
Vanaf april 2013 is de Mandev OKE-training van start gegaan (Onze Kernwaarden Ervaren) als vervolg op de Planetree-training die de afgelopen jaren is gegeven. Deze nieuwe training is gericht op het ervaren van onze kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en bekwaam, in samenhang met Planetree. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de eerste trainers opgeleid. Tijdens de Mandev OKE-training gaat het erom het Planetree zorgmodel en de kernwaarden te leren toepassen in het dagelijks werk. Omgaan met elkaar, cliënten en patiënten staat daarbij centraal.


De Planetree-trainingen krijgen een vervolg: de Mandev OKE-training. In de komende tweeënhalf jaar krijgen alle medewerkers van Rijnland Zorggroep deze training. Daar zijn veel nieuwe trainers voor nodig, zo'n zestig in totaal. Twee van hen, Marcel Kuin, lid raad van bestuur en teamleider van de afdeling dialyse, Jacqueline Jonkman, volgden de trainerscursus.


Wat bijzonder, een lid raad van bestuur die trainer wordt!
Marcel: 'Leiding geven is ook: mensen proberen te inspireren. Bovendien vind ik het belangrijk om Planetree nog meer in de organisatie te verankeren. Daarom koppelen we de nieuwe training veel meer dan voorheen aan onze kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, bekwaam. Daarnaast vind ik het ook leuk om de trainingen te geven, zoiets heb ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan’. Ook voor Jacqueline is de OKE-opleiding een mooie kans om zich verder te ontwikkelen. ‘Persoonlijke ontwikkeling, maar ook het ontmoeten van andere mensen uit de zorggroep maken dit zo leuk. En ik vind het belangrijk om op deze manier bewust bij te dragen aan een betere samenwerking’.


Jullie hebben de OKE-training gevolgd en volgen nu de trainerscursus. Wat is je belangrijkste leerpunt?
Jacqueline: 'Wat me het meest is bijgebleven, is hoe belangrijk echte aandacht voor elkaar is. Dat gaat niet alleen om de patiënt of cliënt, maar ook om aandacht voor je collega's'. 'Daarbij gaat het niet om tijd’, vult Marcel aan. ‘Echte aandacht gaat vooral om de kwaliteit van het contact. Kijk de ander aan, bijvoorbeeld. Of neem je telefoon niet op, als je in gesprek bent met iemand'.


Hoe gaat de trainerscursus in z'n werk?
Marcel: ‘In duo's geven we aan elkaar presentaties. Anderen reageren daarop met zogenaamde "tips" en "tops"'. Jacqueline: 'Marcel en ik hebben samen zo'n presentatie voorbereid. Wat me opviel is hoe bewust je wordt van je eigen aanpak. Natuurlijk probeerden we alle "tips" mee te nemen. Die gingen vooral over interactie en betrokkenheid met anderen'. Voor Marcel was dat een leerzame ervaring. 'In mijn dagelijkse werk ben ik vaak nogal directief in mijn aanpak. Terwijl het heel productief kan zijn om anderen te betrekken en openheid te bieden. Het geeft begrip en draagvlak'.


Dus ook als leidinggevende, of bestuurder - met weinig direct patiëntencontact - kun je Planetree werken?
Marcel: 'Absoluut! Op een open manier samenwerken, als één team, is minstens zo belangrijk als een open houding naar de patiënt of cliënt'. Jacqueline: 'De patiënt merkt direct, of medewerkers op één lijn zitten en als een geolied team werken of niet'.


Wat is jullie droom voor deze organisatie, als het gaat om Planetree?
'Dat we de kernwaarden, betrokken, betrouwbaar en bekwaam met elkaar echt mogen uitdragen en ervaren', zegt Jacqueline.
Marcel: 'Er komen nog best vaak dingen voor die absoluut niet Planetree zijn. Als Raad van Bestuur krijg je ook alle klachten op je bureau. Dan zie je dat sommige dingen nog steeds behoorlijk fout gaan. De sleutel is goede samenwerking!'.


Bron: Rijnland zorggroep, Inside april 2013

  • Mandev12
  • Mandev11E-mailen
Bellen
LinkedIn