Visie en Missie

Visie   -   People are Strategy!

Er kan er maar één van doorslaggevende betekenis zijn....dat is in de ogen van de klant altijd de medewerker! De strategie wordt pas gerealiseerd, de belofte waargemaakt en de doelstelling gehaald als de medewerker in staat is dagelijks het gewenste organisatiegedrag aan de in- en externe klant te tonen. De lerende organisatie komt alleen tot stand als het management het leren mogelijk maakt, begeleidt en zelf in het 'geleerde' voorgaat.


Missie   -   Strategy in Action!
Onze missie is organisaties te ondersteunen bij het vertalen van hun visie en strategie en deze te laten leven in de hoofden, handen en harten van medewerkers met als doel meer klanttevredenheid, betere samenwerking en een beter resultaat. Organisaties beseffen steeds meer dat het gedrag van de medewerkers het verschil maakt. In het licht van dit groeiend besef en de toenemende vraag naar verbetering van gewenst (organisatie specifiek) gedrag heeft  Mandev het vertrouwen dat haar aanpak en werkwijze organisaties helpt hun doelstellingen sneller te realiseren en voornemens overgaan in DOEN!


Commitment   -   We make it Happen!
'U bent ambitieus. Mandev ook. Mandev gaat graag voor resultaat. Wij zien het als een prettige uitdaging om met onze opdrachtgevers een resultaatverplichting aan te gaan. Dat betekent dat een deel van de investering van een opdracht voor gezamenlijk risico is'.Over Mandev
E-mailen
Bellen
LinkedIn