Onze aanpak1. Behoefte analyse
We starten altijd met een analyse waarin we samen met u kijken naar de echte ontwikkelvraag binnen de organisatie. Wij zijn enthousiast en nieuwsgierig om uw organisatie te leren kennen.


2. Programmaontwikkeling
Wij vertalen uw vraag naar een voorstel voor een pakkend programma op maat die past bij de strategie. Samen met u maken we dit voorstel definitief en maken we afspraken over de bijbehorende doelstellingen, planning en kosten.


3. Implementatie
Wij voeren de afgesproken stappen van het programma uit. Denk daarbij aan verschillende bijeenkomsten om de strategie te bepalen en daar consensus over te krijgen, concrete vaardigheidstrainingen, (online) coaching, train-de-trainer en nog veel meer.


4. Verankering
Wij zorgen er samen met u voor dat het gewenste organisatiegedrag levend wordt gehouden en wordt geborgd binnen de organisatie. Wij ondersteunen de organisatie in deze fase maximaal om het eigen gemaakte organisatiegedrag te blijven ontwikkelen en stimuleren.


5. Evaluatie
Wij geloven in onze aanpak en maken daar graag duidelijke afspraken over. Gedurende onze samenwerking evalueren we regelmatig of we op de goede weg zitten en aan het einde van het traject kijken we terug naar de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die we hebben opgesteld.


No Cure, We Stay! Wij werken door tot alle afgesproken doelstellingen zijn behaald.


 

E-mailen
Bellen
LinkedIn